20 17_met_rek_z_oci


У методичних рекомендаціях викладено порядок і методичні підходи щодо оцінки майна, методи оцінки основних засобів, зокрема будівель, споруд, сільськогосподарських машин та обладнання, транспортних засобів, продуктивної, робочої та племінної худоби, багаторічних насаджень. Окремі розділи присвячено оцінці земельних ділянок та прав користування ними, оцінці оборотних і нематеріальних активів. Висвітлено також процес відображення в бухгалтерському обліку результатів оцінки основних засобів, нематеріальних та оборотних активів.

Розраховані на керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, державних органів виконавчої влади, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, експертів – оцінювачів.