20 18_Str_roz_hal_ins

114 грн

Монографія присвячена обґрунтуванню стратегії розвитку галузевого інституту професійних бухгалтерів та аудиторів в сучасних економічних умовах. У книзі проведений аналіз функціонування інституту професійних бухгалтерів та аудиторів у системі інституціонального забезпечення бухгалтерського обліку в Україні. Досліджено генезис, моделі та теоретичний базис його становлення. Описано інжинірингові та імперіалістичні підходи у розвитку облікової професії. Визначено стратегічні завдання бухгалтерів пов’язані з капіталізацією національного багатства України.

Підготовлена у розвиток програми наукових досліджень 40.04.00.03.Ф. «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізації звітності й аудиту в аграрному секторі економіки».

Монографія призначена науковцям, педагогічним працівникам і студентам, представникам органів державної влади і професійних бухгалтерських організацій, працівникам обліково-фінансових служб підприємств і установ аграрного сектору, бухгалтерам загальної практики.