19 22_obl_zab_opo_sil


У посібнику розкрито особливості бухгалтерського обліку та оподаткування сільськогосподарських підприємств України, враховуючи законодавчі зміни. Описано новації в частині справляння акцизного податку і податку на додану вартість для сільськогосподарських товаровиробників, ліцензування їхньої діяльності зі зберігання власного пального, особливості облікового відображення використання легкового автомобіля та ін. Висвітлено актуальні питання трудових відносин із зовнішніми та внутрішніми сумісниками, а також сезонними працівниками. Видання буде корисним для всіх працівників обліково-економічних служб вітчизняних сільськогосподарських підприємств.