19 50_svi_dos_ryn_obi

116 грн.

Висвітлено особливості розвитку земельних відносин в окремих країнах світу. Розкрито основні інструменти регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення та ключові цілі земельної політики в різних країнах світу. Охарактеризовано мету створення і основні завдання спеціалізованих інституцій (агенцій), на які покладено функції з регулювання земельних відносин.

Дане видання є продовженням дослідження, яке розширює і доповнює попереднє «Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС / Ю. О. Лупенко, О. В. Ходаківська, І. В. Юрченко. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2019. 80 с.».

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, спеціалістів аграрного сектора, представників громадських галузевих об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.