19 12_zas_MSF_ta_MSB


В посібнику викладені оновлені методичні рекомендації щодо застосування Міжнародних стандартіви фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції.

Рекомендації визначають порядок бухгалтерського обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг у сільськогосподарських підприємствах та розроблені з врахуванням галузевих особливостей обліку сільськогосподарської діяльності.

Методичні рекомендації містять класифікацію витрат, послідовність калькулювання собівартості продукції, ідентифікацію витрат за галузями та видами виробництв сільськогосподарських підприємств, методику обліку витрат на біологічні перетворення і порядок калькулювання собівартості продукції рослинництва, тваринництва, допоміжних та підсобних промислових виробництв.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.