19 917_prof_boh_ole_and


Бугуцький Олексій Андрійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955-2000 роки. / НААН, ННСГБ, ННЦ «Ін-т аграр. економіки»; уклад. Ю. І. Павлушко, В. А. Вергунов, С. Д. Коваленко, Л. А. Кириленко, В. М. Чопенко, Г. І. Саблук, О. В. Самофал, Л.В. Грабовська ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ, ст. Ю. О. Лупенко. - К. : ЦП «Компринт», 2019. - 210 с; іл.- 25 с: портр. - (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; кн. 73).

У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність О. А. Бугуцького — доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відомого вченого економіста-аграрника, фундатора наукової школи досліджень економіки сільськогосподарської праці. Ним виконано дослідження з проблем ефективності та оплати аграрної праці, оптимізації затрат живої та уречевленої праці, трудомісткості сільськогосподарської продукції, формування і розвитку ринку праці в аграрній сфері, соціального розвитку села.