18 308_for_eko_mek_sta


У монографії опрацьовано проблеми забезпечення сталого аграрного виробництва в умовах цифровізації. Логіко-структурна схема дослідження містить низку взаємопов’язаних етапів: (1) уточнення поняття сталий розвиток та визначення його особливостей в аграрній сфері, (2) визначення теоретичних вимог до економічної механізму забезпечення сталого розвитку, (3) обґрунтування концептуальною можливості використання цифрових платформ як економічного механізму забезпечення сталого розвитку, (4) аналіз соціального, економічного та екологічного становища країни на національному та регіональному рівні для оцінки стану та потенціалу забезпечення сталого розвитку. (5) визначення логіко-структурна схеми платформи агроцифрової кооперації, включаючи основних користувачів платформи та блоків їх взаємодії.

За результатами дослідження доведено, що економічний механізм сталого розвитку аграрного виробництва полягає у цифровій кооперації. Формування економічного механізму цифрової кооперації передбачає через створення платформи агроцифрової кооперації та розвиток навколо неї бізнес-екосистеми.

Монографія буде корисна для керівників і фахівців центральних і місцевих органів влади, науковців, виробничників, представників бізнесу, профспілок, викладачів, аспірантів, студентів, жителів сільських територій та інших осіб, які цікавляться проблемами забезпечення сталого розвитку України та перспективами його забезпечення у цифрову епоху.