19 21_inn_tek_mod_vod

149 грн

Монографія присвячена вивченню теоретичних та прикладних засад інноваційно-технологічної модернізації водогосподарського комплексу України. Наукові результати дослідження орієнтують на формування нових підходів та дієвих інструментів регіонального розвитку у сфері водокористування. У монографії визначено необхідність інтеграції України до європейського водного кластера в рамках імплементації в національну водну політику та водогосподарський комплекс кращого міжнародного досвіду, посилення фінансово-інвестиційних аспектів залучення водних ресурсів у господарський оборот країни.

Проаналізовано основні тенденції розвитку водогосподарського комплексу депресивних регіонів в умовах децентралізації та активізації регіональних інтеграційних процесів. Визначено напрями інноваційно-технологічної модернізації інженерної інфраструктури меліоративних систем, а також централізованого водопостачання населених пунктів відповідно до стандартів Європейського Союзу. Розроблено механізми залучення інвестицій у процеси модернізації водопровідно-каналізаційного господарства. Запропоновано інструменти і методи стимулювання впровадження оборотних систем водопостачання, а також форми та джерела інвестиційного забезпечення модернізації систем водоочищення у промисловому виробництві.