19 08_for_ins_ser_upr


Розглянуто теоретичні аспекти управління продуктивністю аграрних підприємств, класифікація інтегрованої сутності поняття продуктивності за видами, запропоновано модель економічного зростання через взаємозв’язок між чинниками продуктивності і конкурентоспроможності. Здійснена оцінка інституціонального середовища управління продуктивності за його складовими та визначені система індикаторів продуктивності і конкуренто-спроможності та роль і місце аграрного сектору економіки в Україні та євроінтеграційному процесі.