18 34_str_roz_agr_kom

186 грн.

Стратегія розвитку агропромислового комплексу в умовах інтеграційних процесів: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної молодіжної інтернет-конференції (у заочній формі), 24 листопада 2018 року / редкол. : Ю. О. Лупенко та ін. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. – 288 с.

Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку економіки України, агропромислового комплексу та інших країн в умовах інтеграційних процесів. Матеріали розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.