«Вже тривалий період загальне споживання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві має тенденцію до скорочення», – зауважив Олександр Захарчук. 

За його словами, обсяг споживання дизельного пального в 2020 році зменшився на 67% від рівня споживання 1990 році, проте в структурі спожитих ресурсів його питома вага зросла на 5%, що свідчить про нагальну необхідність збільшення поставок цього виду пального. Обсяг споживання автомобільного бензину протягом проаналізованого періоду зменшився в 16 разів.

«Очікується, що обсяги споживання дизельного пального в сільськогосподарських підприємствах у 2021 році, як порівняти з 2020-м, дещо скоротяться навіть попри зростання валових зборів основних сільгоспкультур. Таке скорочення зумовлено застосуванням сучасних енергоощадних технічних засобів з ґрунтообробітку, які дозволяють суміщати декілька технологічних операцій, використанням альтернативних видів пального, оптимізації структури посівних площ з розширенням малоенергомістких культур, застосуванням прогресивних енерго- та ресурсозберігальних технологій», – підсумував Олександр Захарчук.

Джерело: AgroTimes