MG 4606 smollАспірантура Інституту аграрної економіки відкриває перед молодими ученими великі можливості. З такими словами директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко звернувся до аспірантів та здобувачів набору 2014 року, виступаючи на установчому засіданні, яке відбулося 21 жовтня 2014 року.

На сьогодні Інститут аграрної економіки – єдиний в Україні спеціалізований науково-дослідний державний заклад, який здійснює системні дослідження в аграрній сфері економіки, поінформував академік.

Переглянути фото

Серед працівників Інституту 70 кандидатів економічних наук та 25 докторів економічних наук, серед яких 8 академіків та один член-кореспондент НААН.

За його словами, серед близько 70 науково-дослідних установ системи НААН Інститут аграрної економіки має найбільшу аспірантуру, високий відсоток захищених дисертацій, високий рівень наукових керівників.

На відміну від багатьох інших науково-дослідних установ, зазначив Юрій Лупенко, в Інституті аграрної економіки всі умови для навчання в аспірантів, зокрема:

  • діє власний науковий центр з підготовки до здачі кандидатських іспитів;
  • працюють дві спеціалізовані Вчені ради з захисту дисертацій за чотирма спеціальностями;
  • створені умови для апробації робіт на конференціях та публікації наукових статей у фахових журналах Інституту тощо.

З окремими аспектами процесу підготовки дисертації аспірантів ознайомили провідні науковці Інституту аграрної економіки:

  • Микола Дем’яненко, завідувач відділення фінансів, обліку та інвестицій, академік НААН;
  • Петро Саблук, радник дирекції, академік НААН;
  • Олександр Шпичак, завідувач відділення ціноутворення, інфраструктури ринку та розвитку наукових інновацій, академік НААН;
  • Сергій Юшин, старший науковий співробітник відділу проблем галузевого і територіального управління,. д.е.н.,
  • Микола Кісіль, завідувач відділу інвестицій, к.е.н.

У заході взяли участь близько 30 аспірантів, докторантів та здобувачів наукового ступеню кандидат або доктор економічних наук.

Організатори – аспірантура Інституту аграрної економіки за підтримки Ради молодих вчених Інституту.