MG 2194 4Світовий досвід розвитку сільських територій може бути адаптований до потреб України, зазначив заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н., проф. Микола Пугачов, в презентації на постійно діючому науково-методологічному семінарі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» «Розвиток сільських територій: науково-методологічні та практичні засади», який відбувся 31 липня 2014 року.

У презентації на тему «Світовий досвід розвитку сільських територій та можливості його використання в Україні» доповідач поінформував про існуючі моделі розвитку сільських територій. На його думку, найбільш придатною та перспективною для України є європейська модель.

Про важливість питання розвитку сільських територій в ЄС свідчить ціла низка документів Ради Європи. У них, зокрема, наголошується, що політика розвитку сільських територій має супроводжувати та доповнювати ринкову аграрну політику та політику підтримки дохідності і таким чином сприяти досягненню цілей цієї політики.

Базові засади Спільної аграрної політики (САП) Європейського Союзу, зокрема, передбачають:

 • розвиток сільських громад;
 • демократизацію управління;
 • забезпечення здоров’я нації;
 • формування справедливого суспільства;
 • життєдіяльність в рамках екологічних обмежень;
 • досягнення цілей розвитку на основі наукових досліджень.

Для адаптації законодавства України до вимог САП ЄС необхідно здійснити цілу низку заходів. Серед них, зокрема:

 • активізувати державну політику у сфері підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;
 • забезпечити розвиток міжгосподарських кластерних систем;
 • створити державну систему сільськогосподарського дорадництва;
 • унормувати діяльність та підвищити соціальну спрямованість діяльності агрохолдингів;
 • модернізувати національну фінансово-кредитну систему в частині розвитку інфраструктури та ринку земельно-іпотечного кредитування, визначення засад державної фінансової підтримки сталого розвитку аграрного виробництва і сільських територій тощо;
 • законодавчо унормувати діяльність громадських галузевих об'єднань в АПК щодо саморегулювання ринків сільськогосподарської продукції та продовольства та участі у реалізації державної аграрної політики
 • законодавчо визначити джерела формування та напрями використання місцевих бюджетів.

Такий підхід дозволить нам забезпечити сталий розвиток сільських територій, підсумував Микола Пугачов.