nnc iae smollВ Україні назріла необхідність підвищення ролі галузевих і міжгалузевих організацій агропродовольчої сфери, а також законодавчого врегулювання їх участі у формуванні та реалізації державної аграрної політики, зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

За його словами, подальше реформування вітчизняного аграрного сектору має відбуватися з урахуванням процесів децентралізації владних повноважень всередині країни, а також поглиблення інтеграції України до ЄС та світового економічного простору.

До речі, взаємодія держави та бізнес-спільноти при формуванні та реалізації державної аграрної політики та регулюванні ринків давно вже довела свою ефективність у країнах з розвиненою економікою, поінформував науковець.

Відповідаючи на виклики сьогодення та враховуючи кращий світовий досвід, Інститут аграрної економіки ініціює створення Агропродовольчої ради. На нашу думку, вона має стати вищим органом координації та представництва інтересів позиції бізнесу щодо заходів та стратегічного бачення аграрної політики, пояснив академік.

Агропродовольча рада об’єднає представників галузевих громадських об’єднань і забезпечить їх участь у регулюванні ринків сільськогосподарської продукції і продовольства, реалізації державної аграрної політики, а також передачу їм частини контрольних повноважень держави, зазначив експерт.

Водночас створення Агропродовольчої ради сприятиме активізації розвитку громадянського суспільства, зокрема, шляхом створення саморегулівних організацій в аграрному секторі економіки.

Щоб визначити правові, економічні та соціальні засади діяльності таких об’єднань, а також механізми їх взаємодії з органами державної влади у процесі прийняття та реалізації рішень щодо державної аграрної політики Інститут аграрної економіки в співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України розробляє проект Закону України «Про особливості діяльності громадських галузевих об’єднань в агропродовольчій сфері», поінформував академік.

Прийняття цього закону сприятиме формуванню відкритих, прозорих та взаємовигідних для учасників вітчизняного ринку відносин, а також розвитку державно-приватного партнерства в аграрному секторі економіки, зазначив Юрій Лупенко.

Довідка

В ЄС, де існує потужний аграрний рух, об’єднання сільгоспвиробників мають реальний вплив на формування аграрної політики. Саморегулівні громадські організації залучені до процесу прийняття рішень на різних етапах: від експертизи законопроектів – до формування економічних умов в ланцюгу від виробництва сировини до реалізації готової продукції кінцевому споживачу, від стандартизації процесу виробництва та якості продукції – до контролю за дотриманням таких вимог, від ринкових досліджень – до просування продукції на ринок.

В країнах ЄС та на наднаціональному рівні діють об’єднання суб’єктів господарювання за територіальним, продуктовим принципом, належністю до певного виду економічної діяльності або організаційно-правової форми. Для консолідації та представництва інтересів цих об’єднань, як правило, функціонує парасолькова організація – Сільськогосподарська рада, Аграрна палата тощо.