MG 0212 smoll13 листопада 2013 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ) відбулося засідання круглого столу «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі та координація наукових досліджень в умовах визначених пріоритетів міжнародної інтеграції».

Аграрна наука і освіта мають виступати рушійною силою науково-технічного прогресу у русі до євроінтеграції, наголосив у своєму вступному слові Президент НААН, академік НААН Василь Петриченко.

Переглянути фото

Начальник відділу європейської та міжнародної інтеграції Міністерства аграрної політики та продовольства України Олександр Романовськийпоінформував у своєму виступі про стан та тенденції розвитку експорту-імпорту сільськогосподарської продукції та харчових продуктів в Україні. За його словами, стан торгівлі сільськогосподарською продукцією з ЄС у 2012 році є свідченням того, що наші виробники агропродовольчої продукції здатні конкурувати з іншими товаровиробниками на європейському ринку. Представник Мінагрополітики також зазначив, що за умови підписання Угоди про асоціацію з ЄС обсяги і структура експорту сільськогосподарської продукції до ЄС може змінитися. Зокрема, прогнозується істотне збільшення обсягів експорту аграрної продукції, у тому числі м’ясних товарів.

Перший заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ), доктор економічних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Кваша виступив із доповіддю на тему «Перспективи та ризики євроінтеграції для АПК». Він, зокрема, розповів про стан та тенденції розвитку сільського господарства країн ЄС на сучасному етапі. Характеризуючи наслідки створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною для аграрного сектору України, доповідач зокрема, зупинився на оцінці впливу зниження імпортного мита для бюджету України, аналізі джерел його поповнення. Він також розповів про можливі позитивні та негативні фактори, які можуть вплинути на українських агровиробників та споживачів агропродовольчої продукції. На думку Сергія Кваші, створення ПВЗВТ між Україною та ЄС матиме позитивні наслідки для економічних інтересів всіх груп-учасників агроринку.

Виступ провідного наукового співробітника Інституту економіки та прогнозування НАН України, доктора економічних наук, члена-кореспондента НААН Тамари Осташко був присвячений загальному змісту Угоди про Асоціацію між ЕС та Україною.

Учасники круглого столу також обговорили питання щодо напрямів координації наукової роботи і досліджень з проблем зовнішньоекономічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, МАПіП та наукових установах НААН. З доповіддю на цю тему виступила директор Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» Ірина Синявська. За її словами, університети повинні стати центрами просування євроінтеграційних процесів в аграрному секторі.

Обговоривши питання порядку денного, учасники дискусії дійшли висновку про необхідність координації зусиль у сфері зовнішньоекономічної діяльності та підтримали ініціативу ННЦ ІАЕ щодо утворення секції «Зовнішньоекономічна діяльність в аграрному секторі» Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників України.

У роботі круглого столу взяли участь близько 90 науковців, сферою професійних інтересів яких є зовнішньоекономічна діяльність в аграрному секторі економіки.

Організатори – Міністерство аграрної політики та продовольства України, Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Науково-методичний центр ІАЗД ВНЗ «Агроосвіта», Сумський національний аграрний університет.