29 жовтня 2013 року відбулося засідання Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ).

Центральною темою засідання стало обговорення проекту Державної цільової програми розвитку особистих селянських господарств (ОСГ) в Україні на період до 2020 року (Програма), розробленої ННЦ ІАЕ.

За словами директора ННЦ ІАЕ, академіка НААН Юрія Лупенка, в Україні вперше розроблено державну програму, що спрямована на розвиток особистих селянських господарств, які виробляють майже половину сільськогосподарської продукції країни.

Переглянути фото

Презентував Програму завідувач відділу розвитку підприємництва і кооперації ННЦ ІАЕ, академік НААН Микола Малік. Він поінформував, що метою Програми є створення організаційно-економічних умов для ефективного розвитку особистих селянських господарств на основі єдності економічних, соціальних і екологічних інтересів та активізації підприємницької ініціативи в частині зростання доходів, вирішення проблеми зайнятості та соціального захисту.

Документ містить цілу низку завдань, що мають бути виконані у ході реалізації Програми. Серед них, зокрема:

·        подолання системних викликів соціальній та продовольчій безпеці держави в частині наростання проявів демографічної кризи;

·        формування соціально-активного прошарку сільського населення;

·        поліпшення екологічних та соціально-економічних умов життя селян, збереження сільськогосподарського виробництва і сільської поселенської мережі;

·        забезпечення стабільності вітчизняних продовольчих ринків в частині реалізації продукції ОСГ;

·        організація виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до стандартів СОТ;

·        модернізація сільськогосподарського виробництва, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників та інші.

Основні напрями реалізації Програми включають:

·        створення сприятливого економічного середовища;

·        забезпечення доступності ОСГ до ресурсів;

·        сприяння просуванню продукції, виробленої ОСГ і створеними на їх базі суб’єктами підприємництва;

·        поліпшення соціальних умов діяльності ОСГ.

Авторами також зроблено розрахунки зростання обсягів виробництва продукції ОСГ у разі реалізації Програми в розрізі песимістичного, раціонального та оптимістичного сценаріїв.

Присутній на засіданні Вченої ради ННЦ ІАЕ директор Департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики та продовольства України Віталій Саблук позитивно оцінив розроблений документ і запропонував після доопрацювання включити його до комплексної державної програти розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року.

Програма викликала жваву дискусію, в якій взяли участь:

Перший заступник директора ННЦ ІАЕ з наукової роботи, д.е.н., проф., академік НААН Сергій Кваша,

заступник директора ННЦ ІАЕ з наукової та інноваційної роботи, завідувач відділу форм господарювання, академік НААН Віктор Месель-Веселяк,

завідувач відділення, д.е.н., проф., академік НААН Микола Дем’яненко,

завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління, академік НААН Михайло Кропивко,

завідувач відділу земельних відносин д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Микола Федоров,

завідувач відділу інвестицій, к.е.н. Микола Кісіль,

завідувач відділу податково-бюджетної політики, к.е.н. Леонід Тулуш,

головний науковий співробітник відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, д.е.н. Володимир Дієспоров.

За результатами обговорення було прийнято рішення:

·        схвалити проект Програми;

·        доопрацювати її з урахуванням висловлених зауважень.

Члени Вченої ради також розглянули питання щодо зарахування в докторантуру ННЦ ІАЕ у 2013 році, прикріплення до ННЦ ІАЕ здобувачів наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук, уточнення тем дисертацій та їх перезатвердження, публікацій результатів наукових досліджень. З зазначених питань були прийняті відповідні рішення.