mg 1392 smoll25 жовтня 2013 року у приміщенні Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» відбулися загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства (Відділення) Національної академії аграрних наук України (НААН).

Ключовою темою засідання стала доповідь д.е.н., професора, члена-кореспондента НААН, академіка-секретаря Відділення Жука В.М. «Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в науковому забезпеченні соціально-економічного розвитку села».

Переглянути фото

Світовий досвід, баланс співвідношень економічних професій вимагає посилення залучення бухгалтерів до економічної політики, зазначив доповідач. Нині агропромислова галузь все більше національну та світову місію України. З огляду на це підвищення рівня розвитку галузевого інституту бухгалтерів та збільшення його впливу на економіку – згідно з досвідом розвинутих країн – набуває особливого значення. А отже, потребує змін у відповідному науковому забезпеченні.

У системі НААН фундаментальні дослідження проблем обліку і звітності проводяться з часу заснування в 1956 році Українського науково-дослідного інститутуту економіки і організації сільського господарства (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»). У 2008 році ця складова досліджень була посилена в Інституті обліку і фінансів, який у 2011 році увійшов до складу наукової координації НААН.

За словами Валерія Жука, в системі НААН є ціла низка досягнень у сфері науково-методичної роботи з питань обліку в сільському господарстві. Зокрема, розроблено Концепцію розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. Вона була затверджена рішенням Колегії Міністерства аграрної політики України (протокол №1 від 03.02.2009) і є наразі єдиним в Україні концептуальним документом з проблем обліку і звітності, прийнятим на державному рівні.

Важливим інструментом посилення пропаганди та впровадження наукових розробок є  науково-виробничий журнал «Облік і фінанси», створений у 2004 році.

За результатами фундаментальних досліджень у 2011–2013 роках розроблено основи нової – інституціональної – парадигми і теорії бухгалтерського обліку. Вони зорієнтовані на вирішення проблем консервативності професії та її розвитку в умовах глобалізації в національних інтересах.

Визначальним у розвитку обліку нова теорія розглядає інститут професійних бухгалтерів, зазначив доповідач. В Україні створена єдина самоорганізація професійних бухгалтерів – Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, яка входить до складу регіональної групи Міжнародної федерації бухгалтерів по країнах СНД. За національними програмами підвищення кваліфікації – САРА (сертифікований професійний бухгалтер АПВ) та CAPS (сертифікований бухгалтер бюджетних установ) – сертифікації пройшли близько тисячі бухгалтерів, у тому числі підприємств і установ НААН.

Попри зазначені здобутки вітчизняної академічної науки, в Україні не сформовано і статут професійних бухгалтерів, на базі якого можна було б посилити ефективність державної економічної політики взагалі та в аграрній галузі зокрема, зазначив Валерій Жук.

Це зумовлено цілою низкою факторів. Серед них, зокрема:

·        недостатність фундаментального наукового забезпечення розробки дієвих для України програмних та нормативно-правових документів з розвитку інституту професійних бухгалтерів;

·        слабкість теоретичної бази вітчизняної бухгалтерської науки;

·        відсутність галузевої облікової політики та відомчої аграрної статистики тощо.

Вирішення цих проблем потребує системного підходу та реалізації комплексу заходів, наголосив Валерій Жук. Головними серед них є:

·      формування в системі НААН наукової школи інституціональної теорії обліку;

·      державне сприяння розвитку галузевого професійного об’єднання бухгалтерів;

·      формування держаної галузевої системи інформаційно-методичного забезпечення роботи бухгалтерських служб.

Учасники загальних зборів також обговорили доповідь головного наукового співробітника Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, академіка НААН Панасюка Б.Я. «Про основні положення рекомендацій «Про економічну кооперацію та інтеграцію в сільському господарстві» та заслухали звіт про науково-педагогічну діяльність члена-кореспондента НААН Амбросова В.Я.

 З усіх питань порядку денного були прийняті відповідні рішення.

Рішення загальних зборів Відділення аграрної економіки і продовольства НААН (25.10.2013)