З такими словами директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко звернувся до учасників науково-методичного семінару для аспірантів та здобувачів «Методологія та організація наукових досліджень».

Сьогодення ставить перед молодими науковцями дуже амбітні завдання. Адже саме вони повинні науково обґрунтувати засади національної економіки таким чином, щоб сприяти забезпеченню конкурентоспроможності АПК України, зазначив Юрій Лупенко.

Переглянути фото

Питання методики проведення економічних досліджень висвітлив д.е.н., професор, академік НААН, завідувач відділення соціально-економічних проблем розвитку сільських територій Микола Малік.

Однією зі складових процесу написання дисертації є наукові публікації. З особливостями підготовки фахової статті по темі дисертаційного дослідження учасників заходу ознайомив д.е.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу проблем галузевого і територіального управління Володимир Россоха.

Формально-процедурні засади підготовки наукових праць виклав д.е.н., професор, старший науковий співробітник відділу проблем галузевого і територіального управління Сергій Юшин.

Про юридичну та економічну природу категорій в дослідженнях розповів к.е.н., завідувач відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень Мирослав Козак.

У заході взяли участь близько 25 аспірантів, докторантів та здобувачів наукового ступеню кандидата або доктора економічних наук.

Захід відбувся у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» 31 жовтня 2013 року. Організатор – Рада молодих вчених ННЦ ІАЕ.