mesel prezydiia5 вересня 2023 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» у змішаному форматі відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукове забезпечення становлення та розвитку фермерського руху в Україні”, присвячена 85-річчю з дня народження академіка НААН Віктора Меселя-Веселяка

Відкрив конференцію віце-президент НААН, директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

З вітальним словом виступили академік НААН, академік-секретар відділення аграрної економіки і продовольства НААН Микола Сичевський та академік НААН, директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» Михайло Хвесик.

Модератором конференції виступив один з ініціаторів проведення конференції виступив член-кореспондент НААН, заступник директора Інституту аграрної економіки Олександр Нечипоренко, який окреслив наукові здобутки В.Я Меселя-Веселяка, основні етапи його життєвого шляху та наукових пошуків. Зокрема зазначив про важливу роль у колі наукових інтересів знаного вченого проблем розвитку фермерства та й інших форм господарювання.

На конференції виступили академіки НААН Сергій Кваша, Олександр Шпичак, член-кореспондент НААН Микола Федоров, представників наукової школи В.Я. Меселя-Веселяка, наукових та вищих навчальних закладів України, які охарактеризували науковий внесок свого колеги та вчителя, висловили своє бачення щодо розв’язання актуальних проблем та практичних пропозицій сучасного розвитку аграрного сектора економіки.

У конференції взяли участь та виступили представники вітчизняного фермерського руху, зокрема Голова Союзу українського селянства Іван Томич, народний депутат Верховної Ради України 5-ти скликань Іван Заєць, Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Віктор Гончаренко та ін.

Можливість взяти участь у заході була надана і молодим вченим.

Робота конференції здійснювалась за 8 тематичними напрямами:

 • проблеми та перспективи розвитку фермерського руху в Україні,
 • соціально-економічне значення фермерства для сільських територій,
 • розвиток форм господарювання в аграрному секторі економіки України,
 • інституційне забезпечення функціонування фермерських господарств,
 • ефективність і конкурентоспроможність фермерських господарств на аграрному ринку,
 • фінансове забезпечення та державна підтримка фермерства,
 • фермерські господарства і зайнятість населення,
 • фермерське землекористування як складова земельного устрою сільських територій.

За результатами конференції було ухвалено резолюцію, в якій зокрема враховано й пропозиції та рекомендації  учасників, направлені на збереження та забезпечення розвитку фермерського руху в Україні.

Основні з них, надані І.О. Зайцем та В.Г. Гончаренком, стосувалися звернення до Верховної Ради України та органів центральної влади щодо:

 • підготовки та ухвалення комплексного закону про обіг земель сільськогосподарського призначення за європейською моделлю, який сприятиме утвердженню в Україні фермерського устрою;
 • необхідності вилучення з діючого законодавства, зокрема Земельного кодексу України, норм, які вводять з 1 січня 2024 р. в число суб’єктів права власності на землі сільськогосподарського призначення юридичну особу та допускають концентрацію площ земельних ділянок у власності однієї особи 10 тис. гектарів;
 • призупинення ринку землі під час воєнного стану та ін.

У заході взяли участь  представники  закладів освіти, наукових установ, громадських організацій та інших заінтересованих сторін. Зокрема керівники та спеціалісти дослідних господарств НААН.

Організатор конференції – відділ економіки регіонального розвитку та прогнозування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», який до останніх днів життя очолював один з основних фундаторів становлення фермерського руху в Україні В.Я. Месель-Веселяк.

Співорганізатор – Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

З матеріалами конференції можна буде ознайомитись у збірнику тез, який вийде незабаром.