tsentr30 вересня 2021 року в стінах Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» – Головної установи Північного міжрегіонального наукового центру НААН, за участю Президента Національної академії аграрних наук України відбулося розширене засідання Бюро цього інтеграційного об’єднання.

Учасники заходу підбили підсумки роботи Північного міжрегіонального наукового центру НААН за два роки та визначили напрямки його діяльності в частині забезпечення подальшого розвитку інтеграції науки, освіти й аграрного бізнесу.

Північний міжрегіональний науковий центр НААН (далі – Центр) покликаний всебічно розвивати співпрацю наукових установ і закладів вищої освіти із місцевими органами влади та суб’єктами аграрного бізнесу, удосконалювати наукове забезпечення для вирішення актуальних міжрегіональних і регіональних проблем інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій, а також забезпечити координацію наукових досліджень та організацію впровадження їх результатів (інновацій) для суб'єктів аграрного підприємництва та соціально-економічного розвитку сільських територій на теренах Київської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької та Чернігівської областей, нагадав у своєму виступі заступник директора Інституту аграрної економіки з наукової роботи – виконавчий директор Центру, д.е.н. Олександр Нечипоренко. Наразі Північний міжрегіональний науковий центр НААН об’єднує у своїй структурі 80 наукових установ і організацій НААН, 35 закладів освіти та 30 державних і громадських організацій.

За його словами, Центр має вже певні досягнення у різних сферах своєї діяльності.

Науковці об’єднання розробили понад 60 програм (проєктів) розвитку окремих галузей агропромислового комплексу конкретного регіону. Агровиробникам та місцевим органам влади надано понад 70 відповідних інформаційно-аналітичних довідок, а також пропозицій щодо можливостей надання платних послуг.

З метою підвищення якості досліджень та більш швидкого впровадження інноваційних розробок сформовано більше 100 тимчасових творчих колективів, причому понад половина з них – у Київській області. Адже саме там сконцентровано 18 із 21 науково-дослідних інститутів (понад 85 %) та половина – 29 із 59 – наукових установ і організацій Центру. Існуючий дисбаланс у науковому потенціалі серед обласних секцій Центру обумовлює необхідність підвищення оперативного обміну – як теоретичними, так і практичними результатами досліджень, зауважив Олександр Нечипоренко.

Важливим напрямком діяльності Центру, зазначив науковець, є пропаганда науково-технічних досягнень. Якщо за весь 2020 рік було проведено 97 таких заходів, то лише за І півріччя 2021 року їх кількість сягнула близько 130.

Науковими установами Центру з моменту створення укладено понад 500 господарських угод. Торік у Вінницькій секції уклали 126 договорів на суму більше 10 млн грн, з початку 2021 року Науковці Київщини надали близько 530 консалтингових послуг.

В цілому Центром впроваджено понад 200 зразків науково-технічної продукції. Крім того, за 2019‑2020 роки його науковці отримали 29 патентів і свідоцтв, а також оформили 17 інноваційно-інвестиційних стартапів. Левова частка цих досягнень належить вченим-аграріям Київської та Чернігівської областей.

Додаткові фінансові надходження за ці роки склали щонайменше 112 млн грн. Тут лідирує Чернігівський інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, поінформував Олександр Нечипоренко.

У 2021 році значно активізувалася практична направленість пропаганди науково-технічних досягнень, зокрема: організовано функціонування 39 демонстраційних полігонів, а також налагоджено показ 10 модельних ферм.

За І півріччя цього року кількість інновацій, впроваджених в агропромислове виробництво регіонів, перевищила сотню. Лише на Київщині впроваджено 86 різноманітних новітніх розробок, на Вінниччині – сім. Хмельницька секція запроваджувала новітні сорти та технології вирощування насіння гречки на полях не лише свого регіону, а й у господарствах Тернопільської, Київської то Рівненської областей. Чернігівська секція охопила 20 господарств впровадженням інновацій на суму майже 1,2 млн грн. Важливо, що кількість інновацій в галузі тваринництва, впроваджених секціями Центру, невпинно зростає.

Активізувалася й патентно-ліцензійна діяльність Центру, наголосив Олександр Нечипоренко. З початку 2021 року подано майже 70 заявок на реєстрацію об’єктів промислової власності, у тому числі: 13 – на винаходи та 55 – на корисні моделі. Отримано 28 охоронних документів. Передано на сортовипробування 23 нові сорти та гібриди, отримано 15 свідоцтв про державну реєстрацію селекційних досягнень у рослинництві. Майже все це –  здобутки вчених Київщини.

В результаті комерціалізації наукової та наукоємної продукції у І півріччі 2021 року отримано 7,2 млн грн за 127 ліцензійними угодами про використання об’єктів права інтелектуальної власності та 13,1 млн грн за 322 господарськими угодами про використання наукової та наукоємної продукції. При цьому, Чернігівська секція лише за 3 ліцензійними угодами отримала 5,5 млн грн, а вчені Київщини за 154 господарськими угодами – 9,6 млн грн.

Водночас є ціла низка викликів, відповідь на які Центр ще має знайти.

Серед них зокрема, підвищення ефективності як внутрішніх, так і зовнішніх комунікацій – із місцевими органами влади та агровиробниками.

Крім того, слід активізувати роботу регіональних секцій науково-інноваційного розвитку АПК у розширенні співпраці із органами влади на предмет участі у розробці та виконанні регіональних стратегій розвитку до 2030 року з урахуванням вимог уряду, відповідних програм агропромислового розвитку тощо, зазначив виконавчий директор Центру.

Нагальним завданням є й інституціоналізація Центру, зокрема, зокрема створення на його базі науково-інноваційного аграрного кластеру. Перспективним напрямом також є розширення співпраці безпосередньо із територіальними громадами. Кардинальних змін потребує система комунікації між всіма зацікавленими сторонами, для чого, насамперед, слід вирішити проблему фінансового і кадрового забезпечення Центру, підсумував Олександр Нечипоренко.

Довідка

Північний міжрегіональний науковий центр створено у системі Національної академії аграрних наук України спільно з провідними університетами України, місцевими органами влади та суб’єктами аграрного підприємництва 31 жовтня 2018 року.

Центр створено з метою підвищення ролі аграрної науки та освіти в розробці і реалізації ефективної регіональної політики за умов децентралізації влади областей, орієнтованої на широке використання сучасних досягнень вітчизняної науки і міжнародного досвіду в аграрній сфері та розвитку сільських територій, забезпечення поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів.

Центр покликаний, насамперед, активізувати співпрацю наукових установ, закладів вищої освіти Київської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької та Чернігівської областей з суб’єктами аграрного бізнесу і органами влади для вирішення актуальних проблем інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій у регіонах.