2020 14_str_nap_sta_rozНауковці Інституту аграрної економіки аграрної економіки розробили «Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року» і вже надіслали свої пропозиції органам влади, об’єднанням товаровиробників, науковим установам тощо, поінформував заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», член-кореспондент НААН Микола Пугачов, презентуючи наукову розробку установи на другому засіданні Робочої групи з питань сільського розвитку проекту «Німецько-Український Агрополітичний Діалог», яке відбулося у веб-форматі 26 серпня 2020 року.

За його словами, документ ґрунтується на результатах попередніх досліджень учених Інституту аграрної економіки щодо концептуальних засад сталого розвитку сільських територій, а також окремих векторів сталого розвитку – економічного, соціального та екологічного.

Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року, визначені в науковій розробці, налічують 19 позицій, зазначив Микола Пугачов. Ці напрями охоплюють практично всі сфери аграрного сектору економіки України:

 1. Удосконалення управління сталим розвитком сільських територій.
 2. Формування оптимальної сільської поселенської мережі та покращення відтворюваності людності.
 3. Соціальний захист сільського населення.
 4. Поліпшення житлових умов.
 5. Розвиток транспортної інфраструктури.
 6. Доступність загальної освіти на селі.
 7. Забезпечення сільських жителів якісною медичною допомогою.
 8. Забезпечення зайнятості та підвищення рівня життя сільського населення.
 9. Диверсифікація сільської економіки.
 10. Розвиток підприємництва та малих форм господарювання на селі.
 11. Розвиток сільського туризму та рекреаційної сфери на селі.
 12. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
 13. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій.
 14. Техногенна та екологічна безпека сільських територій.
 15. Фінансове забезпечення сталого розвитку сільських територій.
 16. Матеріально-технічне забезпечення сталого розвитку сільських територій.
 17. Інвестиційне забезпечення сталого розвитку сільських територій.
 18. Інноваційне забезпечення сталого розвитку сільських територій.
 19. Розвиток сільськогосподарської інформаційно-консультативної діяльності.

Безперечною перевагою цієї розробки науковців Інституту аграрної економіки є системний та фундаментальний підхід. По кожному з напрямів зроблено обґрунтування, визначені індикатори та цільові показники виконання, пояснив Микола Пугачов. При цьому визначення показників зроблено на основі результатів досліджень Інституту з питань розвитку сільських територій, які охоплюють весь період незалежності України.

Важливим чинником успішної реалізації запропонованих науковцями Стратегічних напрямів є формування моніторингу сталого розвитку сільських територій та запровадження в практику управління ефективних механізмів прогнозування, цілепокладання та контролю на різних рівнях управління розвитком, наголосив експерт.

Адже саме зведення та порівняння фактичних даних моніторингу та індикативних показників дозволятиме здійснити аналіз, врахувати місцеві умови і пріоритети розвитку, відкоригувати програмні документи, сприяючи таким чином успішності його реалізації, підсумував Микола Пугачов.

Довідка

Робоча групи з питань сільського розвитку створена за ініціативи проекту «Німецько-Український Агрополітичний Діалог» як неформальне об’єднання зацікавлених сторін у сфері сільського розвитку України. Робоча група має зробити внесок у формування механізмів координації сільського розвитку між основними зацікавленими сторонами та напрацювання бачення основних етапів розвитку сільських територій в Україні.

Презентація Миколи Пугачова «Про Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій» (26.08.2020, м. Київ)