eapk 2019За даними Центру соціальних комунікацій, міжнародний науково-практичний журнал «Економіка АПК» посідає перше місце у рейтингу серед 638 українських наукових видань за п’ятирічним індексом Гірша (h5=35) в системі Google Scholar, поінформував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, коментуючи чергове оновлення даних Бібліометрики української науки від 22 липня 2019 року.

Журнал, якому у липні цього року виповнилося 25 років, традиційно займає провідні позиції у національному рейтингу, конкуруючи з визнаними авторитетними журналами «Економіка України» (h5=34) та «Фінанси України» (h5=34), а також в окремих зарубіжних рейтингах, наприклад Index Copernicus Maser List.

Він входить до 34 міжнародних науковометричних баз і каталогів наукових видань, до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за 5 економічними спеціальностями.

Видається журнал силами Інституту аграрної економіки». До складу його редакційної колегії входять авторитетні вітчизняні та зарубіжні вчені у сфері аграрної економіки, поінформував науковець.

За роки свого існування журнал утвердився як провідне профільне науково-практичне видання, здобув високий авторитет та попит у науковому середовищі, у практичних фахівців, працівників державних органів, політиків та інших.

Нині журнал публікує результати наукових досліджень з найактуальніших проблем розвитку аграрного сектора економіки та сільських територій, аграрного ринку, сільськогосподарської кооперації та інтеграції, проблем інвестиційного та інноваційного розвитку, зовнішньоекономічних відносин та ін.

Серед постійних рубрик журналу – проблеми зовнішньоекономічної діяльності, висвітлення зарубіжного досвіду розвитку аграрної сфери.

Видання відкрите і для молодих науковців, які мають можливість публікувати результати своїх досліджень у спеціальній рубриці.

Актуальність публікацій та їх відповідність загальноприйнятим вимогам засвідчується висококваліфікованими членами редакційної колегії на умовах подвійного «сліпого» рецензування. Присутність серед них авторитетних зарубіжних вчених, разом із збільшенням частки публікацій англійською мовою, сприяє поширенню журналу у багатьох країнах світу.

Журнал поширюється за відкритою передплатою, повністю дотримується міжнародних видавничих стандартів якості наукових робіт, включаючи етичні, використовує всі сучасні інструменти інформаційної доступності видання.

Серед найближчих планів журналу продовження його міжнародної інтеграції, включення до Web of Science Core Collection та Scopus, а також посилення практичної спрямованості наукових публікацій, підсумував Юрій Лупенко.