konhres30 травня 2019 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні форми організації господарської діяльності на селі».

Метою заходу стало обговорення національних особливостей організації та здійснення господарювання на селі як у інституційно динамічному середовищі життя і господарювання.

Учасники конференції розглянули проблеми розвитку форм організації господарської діяльності на селі та пріоритетні засади удосконалення інституційного середовища їх функціонування, відзначили практичну важливість проблеми і науково-практичну цінність наукових концептів її розв’язання.

Своїм баченням на ці питання поділилися:

 • Перший віце-президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН Михайло Гладій;
 • Народний депутат України, президент Всеукраїнської громадської організації «Українська аграрна конфедерація» Леонід Козаченко;
 • директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко;
 • керівник проекту ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні» Джон Міллнз;
 • директор Товариства з управління землями й розвитку сільських територій Робер Левек (Франція);
 • голова Громадської спілки «Аграрний союз України» Геннадій Новіков;
 • директор Інституту Європейської регіональної політики Гедемінас Радзевікіус  (Литва);
 • спеціаліст з розвитку приватного сектора Стратегічної групи радників з підтримки українських реформ Александер Шкурла;
 • радник з питань міжнародної політики у сфері сільського господарства та розвитку сільської місцевості проекту ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні» Горан Живков;
 • професор Клайпедського університету Юліус Раманаускас (Литва);
 • професор Університету Вітаутаса Великого Аудриус Гаргасас (Литва) та інші.

За результатами обговорення учасники заходу дійшли висновку, що розвиток перспективних форм організації господарської діяльності в аграрному виробництві та несільськогосподарському бізнесі є визначальним механізмом реалізації державної інституційної політики щодо: відродження сільських територій в Україні; закріплення гарантій національної продовольчої безпеки; утвердження нашої країни як провідного гравця на зовнішніх агропродовольчих ринках.

Вони також зазначили, що фундаментальною основою для подальшого розширення виробництва і покращення добробуту населення є перспективні, інституційно адаптовані до вітчизняних особливостей організації економічних взаємодій форми господарювання.

У виступах учасників Конференції знайшло своє відображення підтвердження основної мети заходу – концептуалізації пріоритетів і перспективи з: розроблення-реалізації ефективних заходів державної інституційної політики щодо забезпечення перспективи для усіх існуючих форм організації господарської діяльності на селі, незалежно від типу і організаційної структури; відзначення пріоритетної необхідності системної підтримки малого бізнесу і кооперації як визначальних модераторів соціально-економічної перспективи та добробуту, сталості сільського розвитку; формування завдань для бізнесу та влади у контексті Євроінтеграції, становлення в Україні перспективних форм організації господарювання, які функціонуватимуть на засадах комплексного підходу до діяльності – рівнозначного ставлення до вирішення як економічних, так і соціальних проблем села.

Враховуючи результати обговорення, учасники конференції запропонували долучити до вирішення завдань інституційної політики розвитку сучасного українського села, концептуальні пропозиції і практичні розробки з акцентованою позицією на таких пріоритетах стимулювання розвитку перспективних форм господарювання на селі:

 • розвиток ефективного механізму практичного здійснення інституційної політики рівнозначного сприяння розвитку усіх форм організації господарської діяльності, зокрема фермерських господарств і кооперативів;
 • збереження багатоукладності в аграрному секторі економіки як визначального чинника стабілізації сільського розвитку;
 • створення рівноконкурентних умов доступу до ринків продукції та засобів державної підтримки усіх форм господарювання;
 • всебічну інституційну та економічну підтримку розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як форми спільного вирішення соціально-економічних проблем сільських територій;
 • утвердження моделі сталого розвитку сільських територій шляхом забезпечення усебічної підтримки створення і функціонування сімейних форм господарювання, зокрема сімейного фермерства;
 • упровадження ефективного механізму сприяння збільшенню частки малих форм у сільськогосподарській, так і несільськогосподарській діяльності;
 • сприяння розвитку несільськогосподарського підприємництва на селі як способу забезпечення актуальної зайнятості населення.

Учасники конференції дійшли згоди, що процес розвитку форм господарювання на селі потребує законодавчого закріплення пріоритетного розвитку сімейного фермерства та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, врегулювання діяльності інтегрованих формувань, реалізації селозберігаючої моделі запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення.

Вони також висловили переконання, що для запобігання численним ризикам та  забезпечення успішної реалізації Цілей сталого розвитку для України процеси подальшого розвитку аграрного сектора економіки повинні максимально враховувати розробки вітчизняної науки.

У роботі конференції взяли участь понад 150 осіб. Серед них, зокрема, представники органів виконавчої влади, наукових та громадських професійних організацій, підприємці з усіх регіонів України, а також представники Великобританії, Казахстану, Литви, Молдови, Польщі, Німеччини, Сербії, Словаччини та інших країн.

Організатори – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» та Громадська організація «Всеукраїнський конгрес вчених економістів аграрників» за підтримки проекту ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні».