Lupenko kongrРозвиток форм організації господарської діяльності на селі має відбуватися на засадах багатоукладності з пріоритетами щодо сімейного фермерства та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, наголосив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, виступаючи на Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні форми організації господарської діяльності на селі», що відбулася 30 травня 2019 року у Києві.

Нині у сільському господарстві України функціонують підприємства п’яти основних типів, більшість з яких складають фермерські господарства (75%) та господарські товариства (15%). За розмірами землекористування найбільшу частку складають сільгосппідприємства площею від 501 га до 2000 га (44%), а найвища ефективність мають великі підприємства площею понад 10000 га. Водночас рівень рентабельності діяльності фермерських господарств вищий, ніж в цілому у сільськогосподарських підприємств, зазначив науковець.

Розглядаючи проблему розвитку малих форм господарювання, академік зазначив, що малі фермерські господарства виробляють всього близько 5% валової продукції сільського господарства, а по тваринництву – менше 1% і не справляють відчутного впливу на розвиток галузі.

Водночас стійкість економіки досягається саме за рахунок малого бізнесу, а тому нарощування його частки має стати пріоритетом аграрної політики.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, за рахунок відповідної трансформації особистих селянських господарств кількість сімейних (малих) фермерських господарств до 2025 року можна збільшити більше ніж у 10 разів, а обсяги виробленої ними продукції – у 5 разів.

Однак успішний розвиток малого агробізнесу потребує розширення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, спроможної забезпечити сприятливі умови для малих ферм, підсумував Юрій Лупенко.

Довідка

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні форми організації господарської діяльності на селі» відбулася 30 травня 2019 року у Києві. Її організаторами виступили Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» та Громадська організація «Всеукраїнський конгрес вчених економістів аграрників» за підтримки проекту ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні». У роботі конференції взяли участь близько 150 учасників з усіх регіонів України, а також представники Великобританії, Казахстану, Литви, Молдови, Польщі, Німеччини, Сербії, Словаччини та інших країн.