svityazСільський розвиток потребує розширення державної підтримки розвитку сільських громад, малого та середнього підприємництва, створення нових робочих місць та інфраструктури, зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, виступаючи на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ», що відбулася на базі Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (с. Світязь, Волинська обл.) 7-9 червня 2017 року.

У доповіді «Перспективні моделі соціально-економічного розвитку сільських територій» Юрій Лупенко презентував основні положення сучасної Спільної аграрної політики ЄС щодо розвитку сільських територій.

Характеризуючи основні моделі розвитку сільських територій України, їх особливості, переваги та недоліки, академік, зокрема, зазначив, що перспективним базовим елементом моделі має бути селянин-власник сільгоспугідь. Адже саме за рахунок його господарювання формуватиметься середній клас на селі, а також зростатиме якість життя сільських жителів.

Формування моделей розвитку сільських територій має здійснюватися з урахуванням особливостей регіону, підкреслив Юрій Лупенко.

При виборі моделі сільського розвитку слід враховувати обмеженість земельних ресурсів, необхідність забезпечення зайнятості сільського населення та нормативів якості його життя, а також збереження довкілля.

Реалізація згаданих моделей потребує завершення земельної реформи, зокрема, запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення на користь осіб, що проживають і самостійно господарюють на сільських територіях, підсумував Юрій Лупенко.

У конференції взяли участь 45 осіб. Серед них, зокрема, представники органів влади, науковці, управлінці та практики з різних регіонів України та Польщі.

Організатор – Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».