MG 6382Подальший розвиток аграрної реформи в Україні потребує ретельного аналізу і прогнозу наслідків нормативно-правових актів, які пропонуються для впровадження. Адже їх вплив на різні групи учасників аграрного ринку може бути неоднаковим, а подекуди протилежним. Таку точку зору висловив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, виступаючи на засіданні круглого столу «Результати реформування аграрного сектору економіки України та перспективи його розвитку», що відбувся 3 грудня 2014 року.

Для забезпечення максимально можливого врахування інтересів сільгосптоваровиробників ми ініціюємо створення на базі Інституту аграрної економіки Аналітично-координаційної Платформи і запрошуємо до співпраці галузеві асоціації та об’єднання, зазначив академік.

За його словами, Аналітично-координаційна платформа має стати ефективним мозковим центром, який об’єднає науковців Інституту, асоціації сільськогосподарських виробників та інші заінтересовані сторони, які причетні до аграрної політики й агропродовольчої сфери.

Інститут аграрної економіки є саме тим науковим осередком, який має багаторічний досвід і володіє достатньою експертизою для проведення аналізу та прогнозування, а також підготовки пропозицій щодо державної політики у сфері сільського господарства, поінформував Юрій Лупенко.

Завдання Платформи, на нашу думку, полягатиме у тому, щоб на основі аналізу урядових ініціатив оцінити їх можливий вплив на інтереси окремих груп аграріїв, проаналізувати можливості та ризики, зазначив експерт.

За потреби науковці Інституту аграрної економіки у співпраці з об’єднаннями сільгосптоваровиробників будуть долучатися до підготовки законопроектів, нормативно-правових актів, брати участь у роботі робочих груп при Міністерстві аграрної політики та продовольства, інших органів влади тощо.

Таким чином, разом ми зможемо вибудовувати збалансовану державну політику в аграрній сфері, зауважив Юрій Лупенко.