IMG 6365 copyУспіхи аграрної реформи не можна вважати остаточними, а можливості вичерпаними. Такого висновку дійшли учасники круглого столу «Результати реформування аграрного сектору економіки України та перспективи його розвитку». Захід, присвячений 20-річчю початку аграрної реформи в Україні, відбувся у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» 3 грудня 2014 року.

Земельна та аграрна реформа в Україні відбулась і дала позитивні результати, зазначив директор Інституту аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко у своїй доповіді «Результати реформування аграрного сектору економіки України та перспективи його розвитку».

Оцінюючи результати системних змін в аграрному секторі економіки він, зокрема, поінформував, що внаслідок запровадженої приватної власності на землю  на селі створено понад 8 тис. сільськогосподарських підприємств ринкового типу та більше 40 тис. фермерських господарств.

Селяни стали власниками землі та майна. Право передавати їх в оренду забезпечує селянам – власникам земельних паїв соціальний захист.

Організоване на приватних засадах сільськогосподарське виробництво впевнено витримало удари світової економічної кризи, що триває з 2008 року, і на сьогодні є єдиною галуззю вітчизняної економіки, що продовжує нарощувати позитивні результати.

За словами доповідача, аграрна реформа створила умови для виходу на  зарубіжні ринки українських сільгоспвиробників. Нині вони виробляють найбільше у світі насіння соняшнику та соняшникової олії, впевнено лідирують за обсягами виробництва картоплі (4-е місце), кукурудзи (5-е місце), яєць (9-е місце) та пшениці (10-е місце). Частка аграрного сектора у загальноукраїнському експорті перевищила 26% і продовжує зростати.

Значно зросла рентабельність аграрного виробництва. Частка прибуткових сільськогосподарських підприємств в останні роки перевищує 70%, а обсяги їх  прибутків перевищують 20 мільярдів гривень.

Разом із тим лишається невирішеною ціла низка проблем, зазначив академік. Серед них, зокрема, недостатня захищеність та обмеженість прав селян, як власників сільськогосподарських земель.

Нагальними є питання раціонального екологобезпечного землекористування, надмірної концентрації сільськогосподарських угідь, звуження конкуренції на ринку оренди земельних ділянок та сегменту малих і середніх агроформувань тощо. Законодавчо неунормованою залишається діяльність агрохолдингів, у якій, окрім переваг, є серйозні ризики.

Підписання Угоди про Асоціацію між Україною з ЄС актуалізувало питання кооперації та інтеграції особистих селянських господарств як передумови підвищення їх конкурентоспроможності і виходу на європейський ринок.

Серйозною проблемою залишається зайнятість та бідність на селі, деградація соціальної сфери, повільний розвиток інфраструктури та недостатня державна підтримка сільських територій.

Обговоривши доповідь, учасники заходу визначили основні напрями  подальшого розвитку аграрного сектору України. Серед них, зокрема, концентрація зусиль науки та практики, спрямованих на подальше утвердження вітчизняного сільського господарства як високоефективної конкурентоспроможної галузі економіки України як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.

Вони також наголосили на необхідності формування організованого ринку земель сільськогосподарського призначення з надійними механізмами захисту інтересів селян-землевласників.

Важливою складовою подальшого реформування аграрного сектору економіки є підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства на основі дерегуляції підприємницької діяльності, адаптації нормативної бази до вимог ЄС, а також вдосконалення системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва.

За результатами дискусії учасники круглого столу схвалили резолюцію, яка буде передана Президенту України, а також до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У заході взяли участь Президент України (1994–2005) Леонід Кучма, Президент НААН, академік НААН Ярослав Гадзало, провідні вчені економісти-аграрники, керівники успішних сільськогосподарських підприємств, представники саморегулівних організацій аграрної сфери, інші зацікавлені сторони.

Організатори – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» за участі Національної академії аграрних наук України та Інститут стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна».