Анонси подій

23 червня 2015 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01.

На порядку денному:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Грицаєнка Миколи Григоровича на тему: «Розвиток та ефективність інноваційної діяльності в аграрній сфері»

Науковий керівник: д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.

Офіційні опоненти: д.е.н., проф. Сіренко Н.М.; д.е.н., проф. Федун І.Л..І.

Початок:  23 червня 2015 року, 11:00.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Попадюка Олега Миколайовича на тему: «Розвиток підприємницьких структур в аграрній сфері економіки».

Науковий керівник: д.е.н., академік НААН Малік М.Й.

Офіційні опоненти: д.е.н., проф. Збарський В.К.; к.е.н., доц. Ковалюк Б.І..

Початок: 23 червня 2015 року, 13:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, кімн. 317 (конференц-зал).

   

11 червня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться презентація книги П.І. Гайдуцького «Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні».

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» за підтримки Національної академії аграрних наук України.

До участі у заході запрошені: науковці ННЦ «ІАЕ», інші науковці, аспіранти, студенти, представники засобів масової інформації.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, к. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 11 червня 2015 року, 14:00.

   

11 червня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться засідання вченої ради Інституту.

На обговорення учасників круглого столу виносяться такі питання:

 • наукова діяльність відділу зовнішньоекономічних зв’язків щодо міжнародної економічної інтеграції
 • про розгляд кандидатур на присвоєння вчених звань професора, старшого наукового співробітника.
 • різне.

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

До участі у заході запрошені: співробітники ННЦ «ІАЕ», аспіранти, студенти.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, к. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 11 червня 2015 року, 10:00.

   

04 червня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться засідання круглого столу «Розвиток підприємницької діяльності на сільських територіях».

На обговорення учасників круглого столу виносяться наступні питання:

 • підвищення ділової активності та підприємницьких ініціатив серед сільських жителів;
 • розвиток позааграних напрямів підприємництва на сільських територіях;
 • можливості розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях в контексті євроінтеграції;
 • сільськогосподарська дорадча діяльність в розвитку підприємницьких ініціатив на селі;
 • заходи щодо стимулювання та підтримки розвитку обслуговуючої кооперації на селі;
 • проблеми інституційного забезпечення розвитку аграрного підприємництва.

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» за сприяння Національної академії аграрних наук України та Міністерства аграрної політики України.

До участі у заході запрошені: представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, НААН, громадських організацій, заінтересовані сторони.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, к. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 04 червня 2015 року, 14:30.

Початок реєстрації: 04 червня 2015 року, 15:00.

   

9 червня 2015 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01.

На порядку денному:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Залізка Василя Дмитровича на тему: «Стратегія соціально-економічного розвитку сільських територій у контексті зміцнення економічної безпеки України».

Науковий керівник: д.е.н., проф. Лісовий А.В. Офіційні опоненти: д.е.н., проф., академік НААН Кропивко М.Ф.; д.е.н., проф. Талавиря М.П.; д.е.н., проф. Харазішвілі Ю.М..

Початок:  9 червня 2015 року, 11:00.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Саїнського Дмитра Анатолійовича на тему: «Організаційно-економічний механізм розвитку хмелярства в АПК».

Науковий керівник: к.е.н., с.н.с. Ксенофонтов М.М.

Офіційні опоненти: д.е.н., доц. Лузан Ю.Я.; к.е.н., с.н.с. Приймачук Т.Ю.

Початок: 9 червня 2015 року, 14:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, кімн. 317 (конференц-зал).

   

02 червня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться  науково-практична конференція «25 років фермерству України. Від колгоспно-радгоспної системи – до формування фермерського устрою на селі»

На обговорення учасників круглого столу виносяться такі питання:

 • функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні;
 • державна підтримка фермерських господарств;
 • пріорітетні напрями діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • небезпечні тенденції зміни ходу національної історії
 • прогнозовані наслідки ігнорування селозберігаючої політики для земельного багатства українців.

Організатор – Асоціація фермерів та приватних землевласників України за підтримки Національної академії аграрних наук України та Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

До участі у заході запрошені: представники Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, НАНУ та НААН, громадських організацій, засобів масової інформації, вчені та викладачі наукових та освітніх закладів.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, к. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 02 червня 2015 року, 10:00.

Початок реєстрації: 02 червня 2015 року, 09:45.

   

26 травня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться засідання круглого столу «Соціально‐економічні наслідки запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні».

На обговорення учасників круглого столу виносяться такі питання:

 • продовження мораторію: аргументи за і проти;
 • обмеження суб’єктного складу осіб, які можуть набувати право власності на землі сільськогосподарського призначення;
 • обмеження щодо продажу земель: за площею, місцем проживання, кваліфікацією тощо;
 • зміна цільового призначення земель с.‐г. призначення: за, проти;
 • формування ринкової ціни на земельні ділянки с.‐г. призначення;
 • запобігання спекуляції земельними ділянками сільськогосподарського призначення та захист прав селян;
 • іпотека земель.

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» за сприяння Національної академії аграрних наук України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

До участі у заході запрошені: представники Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, НАНУ та НААН, громадських організацій, засобів масової інформації, вчені та викладачі наукових та освітніх закладів.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, к. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 26 травня 2015 року, 14:00.

Початок реєстрації: 26 травня 2015 року, 13:45.

   

27 травня 2015 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02.

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Вдовенко Лариси Олександрівни на тему: «Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері»

Науковий керівник: д.е.н., проф., академік НААН Малік М.Й.
Офіційні опоненти: д.е.н., проф. Васильченко З.М.; д.е.н., проф. Гривківська О.В.; д.е.н., проф. Непочатенко О.О.

Початок: 27 травня  2015 року, 12:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, кімн. 317 (конференц-зал).

   

19 травня 2015 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01.

На порядку денному:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дьяконової Світлани Юріївни на тему: «Інвестування розвитку польового кормовиробництва для скотарства сільськогосподарських підприємств»

Науковий керівник: к.е.н., с.н.с. Кісіль М.І.
Офіційні опоненти: д.е.н., проф. Єрмаков О.Ю.; к.е.н., с.н.с. Шкуратов О.І.

Початок:  19 травня 2015 року, 11:00.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Карєєва Олександра Михайловича на тему: «Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств на основі раціонального землекористування».

Науковий керівник: д.е.н., проф., чл.-кор. НААН Рябоконь В.П.

Офіційні опоненти: д.е.н., проф. Мороз О.В.; к.е.н., доц. Степаненко Т.О.

Початок: 19 травня 2015 року, 13:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, кімн. 317 (конференц-зал).

   

Нинішній етап розвитку сільського господарства України супроводжується загостренням низки соціально-економічних проблем, зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

За його словами, нині в аграрному виробництві створюється 12% валової доданої вартості економіки України. За рахунок агропродовольчої продукції забезпечується  понад 30% всього експорту держави.

Незважаючи на анексію АР Крим, внаслідок якої площі сільськогосподарських угідь зменшилися на 4%, а ріллі – на 3,8%, галузь зберігає позитивну динаміку розвитку. У 2014 році порівняно з 2013 роком обсяг валової продукції сільського господарства збільшився на 2,8%, у т.ч. рослинництва – на 3,1%, тваринництва – на 2,0%.

Відносна стійкість вітчизняного сільськогосподарського виробництва в несприятливих соціально-економічних умовах 2014 року свідчить про створення в державі динамічного, потужного, перспективного, конкурентоспроможного сектору економіки, який постійно нарощує обсяги виробництва, експорту та доходів держави, власників і громадян.

Проте виклики часу ставлять перед галуззю нові проблеми, від оперативності і ефективності вирішення яких залежать подальші перспективи її розвитку, зауважив Юрій Лупенко.

Нагальні питання вітчизняного сільського господарства обговорять учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України», яка відбудеться 14 травня 2015 року.

Запрошення

До участі у заході запрошені:

 • Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко;
 • голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, народний депутат України Тарас Кутовий;
 • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Іван Кириленко;
 • президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН Ярослав Гадзало;
 • директори науково-дослідних інститутів аграрної сфери та провідні економісти-аграрники з Азербайджану, Білорусі, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі Угорщини та Франці;
 • керівники центральних органів виконавчої влади, керівники успішних сільськогосподарських підприємств, представники громадських організацій аграрної сфери, проектів міжнародної технічної допомоги в Україні;
 • працівники наукових установ Національної академії аграрних наук України та Національної академії наук України, вищих навчальних закладів України, члени Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» за підтримки Національної академії аграрних наук України, Азербайджанського науково-дослідного інституту економіки та організації сільського господарства, Інституту системних досліджень в АПК (Білорусь), Казахського НДІ економіки АПК та розвитку сільських територій, Литовського інституту аграрної економіки, Інституту економіки рослинництва і тваринництва (Польща) та проекту USAID Агроінвест.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, к. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 14 травня 2015 року, 10:00.

Початок реєстрації: 14 травня 2015 року, 09:00.

 

До уваги представників засобів масової інформації!

Акредитація ЗМІ до 15:00 13 травня 2015 року

за телефоном +380 44 258 31 12 або електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Контактна особа: Лариса Басанська

   

Сторінка 10 з 19

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>