6 квітня 2012 року директор Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” академік НААН Лупенко Ю.О. прийняв участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції „Кооперативний маркетинг в агробізнесі: Проблеми і перспективи розвитку в Україні”, присвяченої Міжнародному року кооперативів та виступив з доповіддю „Кооперація у стратегії розвитку сільського господарства України”.

Також в роботі конференції взяв участь та виступив академік-секретар Відділення аграрної економіки та прогнозування, член-кореспондент НААН України В.М. Жук „Інституційний підхід до вирішення законодавчих проблем розвитку кооперації”.

Конференція відбулася в м. Житомирі на базі Житомирського національного агроекологічного університету.

 

Учасниками конференції були науковці з різних регіонів України, кооператори-практики, представники органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

На пленарному та секційних засіданнях обговорювалися актуальні питання розвитку кооперації в Україні й за кордоном, досвіду роботи та кооперативів, їх ролі в сучасному агробізнесі, а також місця в дослідженнях науковців.

Виступили: академік НААН Лупенко Ю.О. (ННЦ „Інститут аграрної економіки”); член-кореспондент НААН Жук В.М. (національна академія аграрних наук України); доктори економічних наук: Молдаван Л.В. (ДУ „Інститут економіки і прогнозування НАН України”), Зіновчук В.В. (Житомирський національний агроекологічний університет); голови кооперативів: Хаюк В.М., Лупаїна О.А., Воловодовський С.О. та ін.

За результатами конференції видано збірник тез доповідей у якому викладено матеріали щодо кооперативного руху та причин, які стримують його розвиток в аграрному секторі України, а також запропоновано механізми та інструменти їх подолання.