Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02
у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки»

З порядком оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів можна ознайомитися тут

ДатаПункт порядку денногоНауковий керівник (консультант)Офіційні опонентиЧас початку
21.04.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Стельмах Наталії Євгенівни на тему: «Бухгалтерська експертиза сільськогосподарської діяльності: судово-процесуальний аспект» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., чл.-кор. НААН, заслужений діяч науки і техніки України Жук В.М. д.е.н., проф. Остап’юк Н.А.відгук
к.е.н. Федчишина В.В. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Палюха Олександра Миколайовича на тему: «Державне фінансування аграрного сектору економіки України» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф. Навроцький С.А. д.е.н., проф. Прокопенко Н.С.(відгук)
к.е.н., доц. Колотуха С.М.(відгук)
15:00
20.04.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Бардин Оксани Ярославівни на тему: «Управління грошовими потоками агропромислових підприємств» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., академік НААН Лупенко Ю.О. д.е.н., доц. Вдовенко Л.О. (відгук)
к.е.н., доц. Смоленюк Р.П. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Лазутіної Людмили Олександрівни на тему: «Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери сільських територій» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., академік НААН Дем’яненко М.Я. д.е.н., проф. Гордей О.Д. (відгук)
к.е.н. Шишко О.В. (відгук)
15:00
14.04.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Литвинчука Андрія Олександровича на тему: «Ресурсно-екологічне оподаткування як фактор сталого розвитку України» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф. Лондар С.Л. д.е.н., проф. Мельник В.М. (відгук)
к.е.н., доц. Серебрянський Д.М. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Лондар Олексія Сергійовича на тему: «Державна боргова політика України та ЄС: шляхи гармонізації» (автореферат, дисертація) д.е.н., доц. Шірінян Л.В. д.е.н., проф. Федосов В.М. (відгук)
к.е.н., доц. Дудченко В.Ю. (відгук)
15:00
13.04.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Смагло Ольги Володимирівни на тему: «Розвиток системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф. Петрук О.М. д.е.н., доц. Лисенок О.В. (відгук)
к.е.н., доц. Дубина М.В. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сотник Вікторії Вікторівни на тему: «Механізми фінансування екологічних державних цільових програм» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф. Худолій Л.М. д.е.н., проф. Боголіб Т.М. (відгук)
д.е.н., проф. Прокопенко Н.С. (відгук)
д.е.н., проф. Запатріна І.В. (відгук)
15:00
16.03.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Рожелюк Вікторії Миколаївни на тему: «Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки сільськогосподарскої продукції» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., академік НААН Гладій М.В. д.е.н., проф. Кузнецова С.А. (відгук)
д.е.н., проф. Левицька С.О. (відгук)
д.е.н., проф. Ткаченко Н.М. (відгук)
12:00
02.03.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Метелиці Володимира Михайловича на тему: «Розвиток бухгалтерської професії в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., чл.-кор. НААН, заслужений діяч науки і техніки України Жук В.М. д.е.н., проф. Костирко Р.О. (відгук)
д.е.н., проф. Чижевська Л.В. (відгук)
д.е.н., проф. Шигун М.М. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Черненко Ольги Сергіївни на тему: «Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в аграрній галузі» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., чл.-кор. НААН, заслужений діяч науки і техніки України Жук В.М. д.е.н., проф. Прокопенко Н.С. (відгук)
к.е.н., доц. Мельник К.М. (відгук)
15:30
03.02.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Трусової Наталі Вікторівни на тему: «Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., академік НААН Дем’яненко М.Я. д.е.н., доц. Вдовенко Л.О. (відгук)
д.е.н., проф. Гривківська О.В. (відгук)
д.е.н., проф. Непочатенко О.О. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Кравченко Наталії Володимирівни на тему: «Інституційні інвестори на ринку державних цінних паперів» (автореферат, дисертація) к.е.н., доц. Рязанова Н.С. д.е.н., проф. Гуцал І.С. (відгук)
к.е.н., доц. Рудая М.І. (відгук)
15:30

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02_2014-2015