Всеросійський науково-дослідний інститут економіки сільського господарства Російської академії сільськогосподарських наук Євразійська економічна комісія

 Директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток інтеграційних процесів в аграрній сфері Єдиного економічного простору», яка відбулася 25 жовтня 2013 року у Москві.

Із вступним словом до учасників заходу звернувся Голова Оргкомітету конференції, віце-президент Россільгоспакадемії, директор Всеросійського науково-дослідного інституту економіки сільського господарства, академік Іван Ушачов.

У своїй доповіді «Зовнішня торгівля агропромисловою продукцією України: стан та перспективи» директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко презентував детальний аналіз різних аспектів експорту продукції національного сільського господарства. За його словами, аграрне виробництва України має стійкі тенденції до росту валової продукції. При цьому країна інтенсивно освоює нові ринки збуту аграрної продукції.

Директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» також зазначив, що на нинішньому етапі для АПК України характерна багатовекторна зовнішньоекономічна діяльність.

Експорт аграрної продукції України сфокусований на чотирьох основних географічних сегментах світового ринку з домінуванням протягом кількох останніх років азіатського напрямку. На думку доповідача, виходячи з можливостей аграрного сектора економіки України та тенденцій його розвитку, у перспективі слід очікувати зростання впливу національного АПК на продовольче забезпечення як всередині країни, так і за її межами.

Учасники конференції обговорили низку питань, пов’язаних із специфікою функціонування АПК в умовах Єдиного економічного простору. Серед них, зокрема, основні напрямки формування узгодженої аграрної політики, організаційно-економічні інструменти державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції, науково-технологічні та інноваційні аспекти поглиблення інтеграції, формування спільної інфраструктури агро продовольчого ринку та інші.

У заході взяли участь представники наукових кіл Бєларусі, Казахстану, України та Росії, бізнесмени, інші зацікавлені сторони.

Організатори конференції – Російська академія сільськогосподарських наук, Всеросійський науково-дослідний інститут економіки сільського господарства Російської академії сільськогосподарських наук, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Інститут системних досліджень в АПК Національної академії наук Білорусі, Казахський науково-дослідний інститут економіки агропромислового комплексу та розвитку сільських територій, Асоціація «Росагромаш» за підтримки Євразійської економічної комісії.