yurchyshyn pokazhchyk-2015 cover web 600x450

75 грн.
Юрчишин Володимир Васильович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1956–2014 роки. До 90-річчя від дня народж. / НААН, ННСГБ, ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко, Л. В. Грабовська ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало ; авт. нарисів Ю. О. Лупенко, В. Г. Андрійчук. – 3-тє вид., доповн. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 208 с. ; портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Національної академії аграрних наук України» / НААН, ННСГБ).

 

У виданні відображено основні етапи життя, виробничу, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну діяльність В.В. Юрчишина – доктора економічних наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, відомого вченого економіста-аграрника, автора фундаментальних праць з проблем аграрної реформи і аграрної політики, реформування аграрних відносин, переходу аграрної сфери України до ринкових відносин, опрацювання науково-методологічного базису трансформації вітчизняної агросфери на засадах соціоекономіки.