Видання ННЦ ІАЕ

skan knyhy 5

34 грн.
Викладено аспекти створення і діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні. Подано нову форму організації, співробітництва сільськогосподарських товаровиробників, яка може бо'єднувати їх і в умовах приватної власності, дозволить продуктивно вирішувати проблеми їх діяльності.

 

Може бути корисним всім, хто цікавиться створенням і діяльністю сільськогосподарських кооперативів.

 

skan knyhy 4

25 грн.

Обгрунтовано напрями реформування управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій з урахуванням забезпечувального демократичного характеру діяльності державних, регіональних, громадських галузевих та територріально-самоврядних органів управління розвитком агропромислового виробництва та сільських територій, а також шляхи удосконалення організаційної структури управління аграрним сектором.

 

Розрахована на науковців, управлінців державного, громадського і господарського рівнів управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

   

vcheni2012webВисвітлено теоретичні і прикладні засади розвитку аграрного підприємництва. Обґрунтовано суть та значення підприємницької діяльності для формування економічного середовища в сільській місцевості, окреслено основні положення інституціонального забезпечення розвитку підприємницьких структур та заходи активізації підприємницької діяльності на селі.

Розрахована на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

Читати повний текст

 

skan knyhy 6

150 грн.
Розкрито наукові основи інституціальних трансформацій розвитку сільських територій. Вміщено результати дослідження соціально-трудового потенціалу села, проблем демографічного стану, використання трудових ресурсів, зайнятості та безробіття. Наведено організаційні засади розвитку підприємництва, відносин власності, оренди та продовольчої безпеки. Розглянуто проблеми управління розвитком сільських територій, кластерних і кооперативних формувань в аграрній сфері.

 

   

skan knyhy 1

17 грн.
На прикладі пілотного проекту фермерського господарства "Колосок" Переяслав-Хмельницького району Київської області викладено методичні підходи до обгрунтування показників реального інвестиційного проекту створення сучасної молочної ферми за умови його державної підтримки.

Розрахована на його учасників і зацікавлених сторін, приватних інвесторів, органи державної влади та управління сільським господарством, науковців, працівників проектних організації, консалтингу, студентів тощо.

 

2011tulush cr small

90 грн.

Наведено результати комплексного дослідження проблем функціо-нування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва. Узагальнено теоретико-методологічні засади формування та представлено оцінку сучасного механізму справляння ПДВ у агропромисловому секторі економіки, охарактеризовано практику застосування спеціальних режимів справляння ПДВ та окреслено їх перспективи, обґрунтовано нові підходи до формування механізму функціонування ПДВ у сільському господарстві.

 

Розрахована на науковців, працівників державних установ, керівників підприємств, працівників економічних служб та спеціалістів аграрної сфери, викладачів економічних дисциплін, аспірантів, студентів та всіх зацікавлених осіб, які переймаються питаннями оподаткування.

   

Сторінка 35 з 35

<< Початок < Попередня 31 32 33 34 35 Наступна > Кінець >>