Видання ННЦ ІАЕ

zakupivelni prices 09-2013 cr

26 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ "Украгропромпродуктивність" та Іпіетеї-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: "Столичний", м. Київ; "Господар", м. Донецьк; "Шувар", м. Львів).

 

pidliseckiy gerun metod rekomendaciyi cr

12 грн.

Опрацьовано теоретичні і методичні питання щодо економічного обгрунтування нормативної потреби основних засобів сільськогосподарського призначення, зокрема будівель і споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, продуктивної та робочої худоби, багаторічних насаджень, інших основних засобів на 1 га посівної площі, одну голову худоби та птиці, 1 тонну продукції залежно від рівня урожайності культур та продуктивності тварин.

Розраховані на спеціалістів сільськогосподарських підприємств, органів управління, науковців, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

   

state financing apk cr

26 грн.

Розглянуто програми бюджетного фінансування аграрного сектору АПК за період з 2002 по 2013 роки. За кожною програмою представлені планові та фактичні видатки, питома вага останніх у фактичних видатках розпорядника бюджетних коштів, а також рівень і джерело фінансування. За окремими програмами зазначено правове забезпечення використання бюджетних коштів.

Розрахована на науковців, викладачів вузів і технікумів, аспірантів, студентів, керівників підприємств та представників органів влади, які займаються проблемами бюджетного фінансування АПК України.

 

obkl_duhnyc`kyu

23 грн.

У науковому виданні досліджено теоретичні, методичні та прикладні аспекти розвитку транснаціональних компаній у світовій економіці, наведено найбільш показові приклади інвестиційної діяльності ТНК в аграрному секторі економіки країн світу та України, проаналізовано вигоди та загрози ТНК для економіки, висвітлено вплив транснаціональних компаній на екологію. Запропоновано шляхи залучення інвестицій ТНК у вітчизняний аграрний сектор економіки.

Видання розраховано на спеціалістів органів управління, науковців, керівників підприємств, викладачів, аспірантів, студентів.

 

   

kvasha eksport

36 грн.

За результатами дослідження робочої групи із співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» викладено результати економічного аналізу зовнішньої торгівлі України продукцією аграрного сектору за 2005-2012 рр. по регіонах планети та товарних групах 01-24 УКТЗЕД. На основі такого аналізу запропоновано здійснити заходи щодо нарощування обсягів експорту окремих груп агарної продукції України, зокрема країн Європейського Союзу.

 

mese


 

 

 

 

 

 

   

diesperov evolyucija

68 грн.

Проаналізовано розвиток вітчизняних сільськогосподарських підприємств від початку ХХ століття до наших днів. Предметом критичного аналізу стали організаційні перетворення в аграрному виробництві, економічний механізм підприємств, динаміка й ефективність виробництва, соціальна проблематика села. Ситуація проілюстрована прикладами функціонування підприємств з усіх регіонів країни.

 

vernadskiy

Висвітлено історико-економічний вимір становлення і розвитку української наукової школи фізичної економії. Охарактеризовано наукову спадщину В.Вернадського і визначено перспективи розвитку українського та загальнолюдського фізико-економічного надбання. Розкрито організаційні, економічні та управлінські інновації в контексті ідей фізичної економії та окреслено стратегічні орієнтири збалансованого розвитку агросфери на засадах фізичної економії.

 

 

 

   

zakupivelni

30 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ "Украгропромпродуктивність" та Іпіетеї-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: "Столичний", м. Київ; "Господар", м. Донецьк; "Шувар", м. Львів).

 

petrychenko

Доведено складність природи розвитку, необхідність переходу від використання методології загальнонаукової класичної парадигми до принципів системно-синергетичного аналізу, використання підходів цивілізаційного дослідження суспільних явищ і процесів. Встановлено наукові принципи застосування соціальних технологій у суспільному розвитку. Обґрунтовано явище виникнення «інституціональних пасток» у перехідних економіках, можливості їх уникнення та виходу з них при реформуванні, закономірність коригувальних дій держави щодо забезпечення соціально-економічної рівноваги, гнучкого поєднання державного і ринкового механізмів регулювання економічних відносин.

Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і всіх тих, хто цікавиться природою та проблемами суспільно-економічного розвитку.

 

 

   

Сторінка 14 з 18

<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 16 17 18 Наступна > Кінець >>