Видання ННЦ ІАЕ

rozvytok runkiv

Висвітлено теоретичні і прикладні засади розвитку і регулювання ринків сільськогосподарської продукції та продовольства. Обґрунтовано основні механізми регуляторної політики держави на ринках агропродукції, особливості формування попиту та пропозиції, цінової політики, фінансове, інвестиційне та обліково-аналітичне забезпечення регулювання та розвитку аграрного ринку.

Розрахована на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

 

 

 

oblikovo-audytorske

Монографія присвячена обґрунтуванню методологічних та організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку, аудиторського супроводу й відображення земельних ділянок і прав користування ними у фінансової звітності підприємств різних форм власності як передумови розвитку земельних відносин, формування інформаційної складової, необхідної для реалізації контролю раціонального використання земельних ресурсів, збереження ресурсно-природного потенціалу країни, а також підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

 

   

oblikovo-ocinochni aspekty

У монографії проведено дослідження методологічних підходів до організації обліку земель сільськогосподарського призначення, їх оцінки та постановки на баланс, як передумови формування галузевого стандарту бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення і прав користування ними.

Здійснено наукове обґрунтування, вдосконалено методологічні засади та розроблено методичні підходи щодо включення земельного капіталу до економічного обороту, зокрема земель сільськогосподарського призначення і прав користування ними. Запропоновано проект Методичних рекомендацій щодо ведення обліку та аналізу обороту земель сільськогосподарського призначення з постановкою на бухгалтерський баланс.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.

 

Колективна монографія є одним із перших в Україні видань з фізичної економії - новітнього напряму світової та національної економічної думки, представленого власною науковою школою, яка розвивається упродовж більш ніж 130 років. У книзі розкриваються природничі засади економічного мислення, на яких базується фізична економія. На цій основі монографія висвітлює теорію, історію і практику сучасного господарювання в Україні та за кордоном. Книга призначається для науковців, докторантів та аспірантів, викладачів і студентів навчальних закладів, усіх, чия діяльність й наукові інтереси є дотичними до актуальної економічної проблематики ХХІ століття.

   

market management cover Із позицій системного підходу розглянуто сутність, завдання і місце маркетингового менеджменту в системі управління підприємством. Висвітлено особливості маркетингового управління на ринку промислових і споживчих товарів. Значна увага приділена забезпеченню управління ринковою інформацією для проведення маркетингових досліджень і прийняття раціональних управлінських рішень, визначенню ефективності маркетингової діяльності. Програмні питання управління маркетингом включають керівництво процесом розроблення стратегії, організацію маркетингового стратегічного, тактичного, оперативного і диспозитивного планування, контроль і аналіз маркетингової діяльності, основні положення та особливості побудови маркетингового менеджменту на міжнародному ринку.

Для студентів, викладачів, науковців, фахівців у сфері маркетингової діяльності.

 

Dohidnist sg in Ukraine 2013 prognoz cr

   

 -  2020 Опрацьовано стратегічні напрями матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України на період до 2020 року, що включають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення галузевих основних засобів, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення сільського господарства паливно-енергетичними ресурсами, оновлення основних засобів харчової промисловості в контексті транспортно-логістичного забезпечення АПК.

Розраховані на працівників органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

 

50 грн.

На прикладі інвестиційного проекту молочної ферми у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області викладено методичні підходи до обґрунтування показників реального інвестиційного проекту ферми у особистому селянському господарстві.

Розраховані на членів особистих селянських господарств, співробітників органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування, науковців, працівників проектних організацій, агроконсалтингу, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

     

  20 грн.

  У формі запитань і відповідей викладено результати досліджень відділу проблем галузевого і територіального управління ННЦ «Інститут аграрної економіки» щодо формування великотоварного конкурентоспроможного агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем. Розглянуто базові питання створення та функціонування аграрних кластерів: їх сутність та роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій, особливості організації кластерних об’єднань, взаємовідносини їх учасників та форми взаємодії з органами державної влади.

  Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями підвищення конкурентоспроможності агропромислового виробництва через розвиток кластерних форм регіонального співробітництва.

   

  26 грн.

  Здійснено аналіз сучасного стану агропромислового виробництва в Україні та виявлено існуючі проблеми, які пов’язані з втратою конкурентних позицій дрібних та середніх первинних виробників сільськогосподарської продукції та зростанням соціальної напруги на селі. На основі вивченого іноземного досвіду обґрунтовано необхідність інтеграції агропромислового виробництва на кластерних засадах, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності, інноваційної та соціальної спрямованості діяльності підприємств і господарств галузі. Запропоновано перспективні моделі організаційних структур кластерних систем у агропромисловому виробництві, перелік заходів з їх розвитку та проект Закону України «Про господарські кластерні об’єднання в агропродовольчій сфері».

  Розрахована на науковців, управлінців державного, громадського і господарського рівнів управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.

     

  Сторінка 14 з 17

  << Початок < Попередня 11 12 13 14 15 16 17 Наступна > Кінець >>