Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02
у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки»

З порядком оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів можна ознайомитися тут

ДатаПункт порядку денногоНауковий керівник (консультант)Офіційні опонентиЧас початку
02.03.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Трусової Наталі Вікторівни на тему: «Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств» (автореферат дисертація) д.е.н., проф., академік НААН Дем’яненко М.Я. д.е.н., доц. Вдовенко Л.О. (відгук)
д.е.н., проф. Гривківська О.В. (відгук)
д.е.н., проф. Непочатенко О.О. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Кравченко Наталії Володимирівни на тему: «Інституційні інвестори на ринку державних цінних паперів» (автореферат, дисертація) к.е.н., доц. Рязанова Н.С. д.е.н., проф. Гуцал І.С. (відгук)
к.е.н., доц. Рудая М.І. (відгук)
15:30
16.12.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суворової Надії Іванівни на тему: "Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва"
(автореферат, дисертація)
д.е.н., проф., академік НААН Дем’яненко М.Я. д.е.н., проф. Правдюк Н.Л. (відгук)
к.е.н., проф. Садовська І.Б. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шевчука Андрія Андрійовича на тему: "Фінансовий контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів місцевих бюджетів та їх прогнозування"
(автореферат, дисертація )
к.е.н., доцент, Медведєв Ю.Б. д.е.н., проф. Виговська Н.Г. (відгук)
к.е.н., доцент, Грицюк І.В. (відгук)
15:00
02.12.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Алескерової Юлії Володимирівни на тему: «Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування»
(автореферат, дисертація)
д.е.н., проф. Гудзь О.Є. д.е.н., проф. Ботвіна Н.О. (відгук)
д.е.н., проф. Гаманкова О.О. (відгук)
д.е.н., проф. Гривківська О.В. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гаврилюк Віти Миколаївни на тему: «Розвиток фінансового лізингу у сільському господарстві»
(автореферат, дисертація)
д.е.н., с.н.с. Навроцький С.А. д.е.н., проф. Луців Б.Л. (відгук)
к.е.н. Другова В.Т. (відгук)
15:30
04.11.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Жмурко Інни Вікторівни на тему: «Розвиток системи пенсійного страхування сільського населення в Україні»
(автореферат, дисертація)
д.е.н., проф., академік НААН Дем’яненко М.Я. д.е.н., проф. Гаманкова О.О. (відгук)
к.е.н., доц. Приказюк Н.В. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Терен Галини Миколаївни на тему: «Аналіз ліквідності сільськогосподарських підприємств»
(автореферат, дисертація)
д.е.н., проф. Ковальчук Т.М. д.е.н., проф. Савчук В.К. (відгук)
к.е.н., доц. Нехай В.А. (відгук)
15:00
30.09.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Григорук Ірини Олександрівни на тему: «Розвиток іпотечного кредитиування підприємств АПК»
(автореферат, дисертація)
д.е.н., проф. Петрук О.М. д.е.н., проф. Майорова Т.В. (відгук)
д.е.н., доц. Лисенок О.В. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Філімонової Олени Борисівни на тему: «Банківське кредитування функціонування сільськоогосподарських підприємств»
(автореферат, дисертація)
к.е.н., доц. Бурлан С.А. д.е.н., проф. Ботвіна Н.О. (відгук)
к.е.н., проф. Поддєрьогін А.М.
(відгук)
15:00
09.09.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Бруханського Руслана Феоктистовича на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи»
(автореферат, дисертація)
д.е.н., проф. Жук В.М. д.е.н., проф. Корягін М.В.
(відгук)
д.е.н., проф. Лазаришина
(відгук)
д.е.н., проф. Легенчук С.Ф.
(відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суворової Надії Іванівни на тему "Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва" перенесено на 12:00 год. 16.12.2015 р.
(автореферат)
д.е.н., проф., академік НААН Дем’яненко М.Я. д.е.н., проф. Правдюк Н.Л.
к.е.н., проф. Садовська І.Б.
08.07.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Канцурова Олега Олександровича на тему: «Інституціональні засади розвитку бухгалтерського обліку» д.е.н., академік НААН
Гайдуцький П.І.
д.е.н., проф. Левицька С.О.
д.е.н., проф. Петрук О.М.
д.е.н., проф. Савчук В.К.
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Волощука Віталія Ростиславовича на тему: «Диверсифікація банківських ризиків при кредитуванні сільськогосподарського виробництва» д.е.н., академік НААН
Лупенко Ю.О.
д.е.н., проф. Непочатенко О.О.
к.е.н. Корнійчук Г.В.
14:30
01.07.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Біляра Андрія Павловича на тему: «Облікове забезпечення стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприємств» д.е.н., проф. Ковальчук Т.М. д.е.н., доц. Камінська Т.Г.
к.е.н., доц. Бруханський Р.Ф.
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Євенко Тетяни Іванівни на тему: «Механізм запобігання фінансової кризи банківських установ у нестійкому ринковому середовищі» д.е.н., проф. Мартиненко В.П. д.е.н., проф. Прокопенко Н.С.
к.е.н., доц. Клюско Л.А.
15:00
27.05.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Вдовенко Лариси Олександрівни на тему:
«Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері»
д.е.н., проф., академік НААН
Малік М.Й.
д.е.н., проф. Васильченко З.М.
д.е.н., проф. Гривківська О.В.
д.е.н., проф. Непочатенко О.О.
12:00
13.05.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Смольської Олени Юріївни на тему: «Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві» к.е.н., доц. Бірюк О.Г. д.е.н., доц. Дерій В.А.
к.е.н., доц. Іщенко Я.П.
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Столярчук Надії Миколаївни на тему: «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» д.е.н., проф. Жук В.М. д.е.н., проф. Свірко С.В.
к.е.н., проф. Садовська І.Б.
15:00
15.04.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Кварцхави Олени Володимирівни на тему: «Бухгалтерський облік і звітність у фермерських господарствах» к.е.н., проф. Сулименко Л.А. д.е.н., проф. Сук Л.К.
к.е.н. Здирко Н.Г.
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Остапчука Сергія Миколайовича на тему: «Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення» д.е.н., проф. Жук В.М. д.е.н., проф. Шевчук В.О.
к.е.н., доц. Ярмолюк О.Ф.
15:00
11.02.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Рудика Володимира Касяновича на тему: «Розвиток пенсійного страхування в Україні: теорія, методологія, практика» д.е.н., проф., академік НААН Дем’яненко М.Я. д.е.н., проф. Грушко В.І.
д.е.н., проф. Осадець С.С.
д.е.н., проф. Кириленко О.П.
12:00
21.01.2015  Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Лисенока Олексія Володимировича на тему: «Теорія та методологія управління фінансово-економічною діяльністю банків» д.е.н., проф., Петрук О.М. д.е.н., проф. Непочатенко О.О.
д.е.н., проф. Пшик Б.І.
д.е.н., доцент Ботвіна Н.О.
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Негоди Юлії Володимирівни на тему: «Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах дефіциту доходів місцевих бюджетів» д.е.н., проф. Крисанов Д.Ф. д.е.н., проф. Андрущенко В.Л.
к.е.н., доцент Забаштанський М.М.
15:30
25.12.2014 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Проданчука Михайла Андрійовича на тему: «Посилення вагомості обліку у системі управління аграрним бізнесом підприємств» д.е.н., проф., академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України Саблук П.Т. д.е.н., проф. Замула І.В.
д.е.н., проф. Савчук В.К.
д.е.н., проф. Ткаченко Н.М.
10:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Чудак Ліни Анатоліївни на тему: «Облік і контроль виробництва кормів» д.е.н., проф., член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки України Жук В.М. д.е.н., проф. Шевчук В.О.
к.е.н., проф. Коцупатрий М.М.
13:30
 24.12.2014 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Мазура Віктора Петровича на тему:«Аудит фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності» к.е.н., с.н.с. Мельничук Б.В. д.е.н., проф. Редько Ю.О.
к.е.н., доц. Єременко Д.В.
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Павлюковця Миколи Павловича на тему:«Розвиток бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств в умовах Інтернет-технологій» к.е.н., с.н.с. Жук Н.Л. д.е.н., проф. Легенчук С.Ф.
к.е.н., доц. Ніколашин А.О.
15:00
19.11.2014 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Козаченко Анни Юріївни на тему: «Облік та контроль невиробничих витрат цукрових заводів» д.е.н., проф. Гуцаленко Л.В. д.е.н., доц. Дерій В.А.; к.е.н., доц. Луганець Н.В. 12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Стеблянка Олександра Леонідовича на тему: «Державний фінансовий контроль земельних відносин в Україні» д.е.н., проф. Виговська Н.Г. д.е.н., проф. Боголіб Т.М.; к.е.н., Гупаловська М.Б. 15:00
 15.10.2014 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Томчука Віктора Васильовича на тему: «Бухгалтерський облік і контроль грошових потоків у сільськогосподаських підприємствах» д.е.н., проф. Дем’яненко М.Я. д.е.н., проф. Ткаченко Н.М.; д.е.н., проф. Сук Л.К. 12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Царук Наталії Георгіївни на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління овочівництвом» д.е.н., проф. Савчук В.К. д.е.н., проф. Саблук П.Т.; к.е.н., проф. Садовська І.Б. 15:00
27.06.2014 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сотніченко Олени Антонівни на тему: «Непрямі податки в системі регулювання товарообороту» д.е.н., проф. Саблук П.Т. д.е.н., проф. Прокопенко Н.С.
к.е.н., доцент Паєнтко Т.В.
12:00
21.05.2014 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Давиденко Надії Миколаївни на тему: “Фінансова безпека аграрних формувань в системі корпоративного управління” д.е.н., проф. Кваша С.М. д.е.н., проф. Непочатенко О.О.
д.е.н., проф. Танклевська Н.С.
д.е.н., проф. Терещенко О.О.
12:00
12.03.2014 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Динько Інни Михайлівни на тему: «Облік фінансових результатів на підприємствах цукрової галузі». к.е.н., проф. Садовські І.Б. д.е.н., проф. Жук В.М.
к.е.н., проф. Куцик П.О.
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Мельник Катерини Петрівни на тему: «Оперативний контроль в сільськогосподарських підприємствах». к.е.н., доц. Бабіч І.І. д.е.н., доц. Дерій В.А.
к.е.н., доц. Назаренко Т.П.
15:00
26.02.2014 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Король Вікторії Володимирівни на тему: «Облік і контроль в управлінні виробництвом та реалізацією цукрових буряків» к.е.н., Бірюк О.Г. д.е.н., доц. Дерій В.А.
к.е.н, проф. Садовські І.Б.
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Файчук Ольги Валеріївни на тему: «Банківське кредитування інвестиційних проектів в агропродовольчому виробництві». д.е.н., проф. Худолій Л.М. д.е.н., проф. Непочатенко О.О. к.е.н. Карбівничий І.В. 15:00
Науково-методологічні семінари 2016