Очолює відділ кандидат економічних наук КІСІЛЬ Микола Іванович

Контактна інформація:

тел. +38 (044) 527-83-05

Основним напрямом наукової діяльності відділу є розробка науково-методичних засад залучення і підтримки інвестицій в аграрне виробництво та розвиток сільських територій в частині:

  • обґрунтування стратегічних напрямів та завдань щодо інвестиційного забезпечення розвитку конкурентоспроможного аграрного виробництва та сільських територій;
  • теоретико-методологічних засад інвестиційного забезпечення програм і проектів розвитку конкурентоспроможного аграрного виробництва;
  • методологічних засад оцінок стану та перспектив залучення інвестицій в аграрне виробництво та розвиток сільських територій;
  • обґрунтування основ інноваційного забезпечення розвитку конкурентоспроможного малого та середнього бізнесу на селі;
  • удосконалення механізмів залучення іноземних інвестицій в аграрне виробництво та розвиток сільських територій.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

 1. Кісіль М.І., Захарчук. О.В., Кропивко М.М. та інші. Нормативні витрати на проведення експертизи сортів рослин / За ред. П.Т. Саблука М.І. Кісіля та О.В. Захарчука – К.: «Алефа», 2009. – 679 с.

2. Кісіль М. І., Кропивко М.М., Коденська М.Ю., Кожем’якіна М.Ю., Ковальов С.М Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу, Лісостепу, Полісся України (розділи: 10.5, 10.6; 10.5; 10.6, 10.7) / редкол.: М.В. Зубець (голова) та ін. – К.: Аграрна наука, 2010.

3. Кісіль М.І., Мацибора Т.В., Кожем’якіна М.Ю., Іващук С.П. та ін. Панорама інвестиційної привабливості АПК України – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 122 с.

4. Єрмаков О.Ю., Кісіль М.І., Чорнодон В.І. Ефективність інвестицій у садівництво – Наукове видання. Тернопіль, Крок. – 2011. – 234 с.

5. Кісіль М.І., Захарчук. О.В., Кропивко М.М. Методи та практика оцінки інвестиційних проектів бюджетних установ / За ред.: М.І. Кісіля, О.В. Захарчука, М.М. Кропивко – К.: ТОВ Алефа, 2011. – 217 с.

6. Кісіль М.І., Карпенко І.Г. Інвестиційний проект створення сучасної молочної ферми на 300 корів / Кісіль М.І., Кропивко М.М., Карпенко І.Г.; за ред. М.І. Кісіля – К.: ННЦ „Інститут аграрної економіки”, 2012 – 52 с.

7. Лупенко Ю.О., Кісіль М.І., Кожем’якіна М.Ю., Кропивко М.М., Лук’янець С.В., Ковальов С.М., Мацибора Т.В. Інвестиційний розвиток сільського господарства Київської області – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 86 с.

8. Саблук П.Т. Коденська М.Ю. Концептуальні засади розробки і реалізації інвестиційних програм в аграрно-промисловому виробництві / П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська. – ННЦ ІАЕ, 2012. – 46 с.

9. Лупенко Ю.О., Дем’яненко М.Я., Кісіль М.І. та ін. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / За ред.. Ю.О.Лупенка та М.І.Кісіля. –ННЦ ІАЕ, 2012. –66 с.

10. Кісіль М.І., Кропивко М.М. Методичні рекомендації з розроблення інвестиційних проектів молочних ферм в особистих селянських господарствах. –К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 30 с.